Casuïstiekendag op donderdag 7 december 2017 van 15.00 – 21.00 uur van SCwD

Aan: De leden en kandidaat-leden van Vereniging Complementair werkende Dierenartsen The Natural Way Administratieadres: Dorpsstraat 15b                     Telefoon: 0318-590403 6731 AS  Otterlo                    Webiste: www.holistischedierenartsen.nl KvK: 69558116                      e-mail: info@scwd.nl Rekeningnummer: NL87 INGB 0004 0563 52 t.n.v. SCwD te Almere Otterlo, 14 november 2017 Beste leden, Het bestuur van de Vereniging van Complementair werkende Dierenartsen The Natural Way Lees meer overCasuïstiekendag op donderdag 7 december 2017 van 15.00 – 21.00 uur van SCwD[…]