Casuïstiekendag op donderdag 7 december 2017 van 15.00 – 21.00 uur van SCwD

Aan:

De leden en kandidaat-leden van

Vereniging Complementair werkende Dierenartsen

The Natural Way

Administratieadres:

Dorpsstraat 15b                     Telefoon: 0318-590403

6731 AS  Otterlo                    Webiste: www.holistischedierenartsen.nl

KvK: 69558116                      e-mail: info@scwd.nl

Rekeningnummer: NL87 INGB 0004 0563 52 t.n.v. SCwD te Almere

Otterlo, 14 november 2017

Beste leden,

Het bestuur van de Vereniging van Complementair werkende Dierenartsen The Natural Way nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een casuïstiekendag op donderdag 7 december 2017 van 15.00 – 21.00 uur ten kantore van de KNMvD, De Molen 77 te Houten (Tel. 030 – 63 48 900 (bgg 06 – 534 54 622)).

Een routebeschrijving naar de Molen 77 te Houten treft u aan op www.knmvd.nl.

Onder het programma staat hoe u zich kunt aanmelden voor deze studiedag en wat de voorwaarden en consequenties van aanmelding zijn.

PROGRAMMA:

15.00-15.30                      Inschrijven

15.30-16.10                      Helène Versteeg  casuistiek

16.10-16.50                     Suzanne Hordijk  casuistiek en verslag Homeopathy-One congres te Brugge

Tot 18.30                          Vergadering en maaltijd

18.30-19.10                     Liesbeth Ellinger casuistiek

19.15-20.45                     Alex Leupen  darmnosoden

 AANMELDING VOOR DE STUDIEDAG

De kosten voor leden en kandidaat-leden van The Natural Way en voor studenten bedragen    € 40,00 (inclusief koffie/thee/frisdrank en broodjes); niet-leden zijn € 80,00 verschuldigd (inclusief koffie/thee/frisdrank en broodjes).

Aanmelden voor deze studiedag kan plaatsvinden tot 30 november 2017 via info@scwd.nl

Aanmelding verplicht tot betaling. Dit kan geschieden aan de zaal of per overboeking van het verschuldigde bedrag naar het postrekeningnummer NL87 INGB 0004 0563 52 van de SCwD te Almere onder vermelding van ‘SCwD-studiedag 07-12-2017’.

Data studievergaderingen 2018:

8 februari

Symposium:

2 juni

De studievergaderingen vinden plaats op donderdagen van 15.00 –  21.00 uur ten kantore van de KNMvD, De Molen 77 te Houten (Tel. 030 – 63 48 900 (bgg 06 – 534 54 622)).